Tokyo Tokyo FESTIVAL | Simula ng Proyekto

Buksan ang menu

PAG-PROGRESS

Sumida River Fury
Ang pagtigil sa lebadura

"Hokusai Music Expo" Tumawag para sa mga kalahok!

Hinahanap namin ang mga bata na magsanay at magpakita ng mga "instrumentong pangmusika ng Hapon", "Yoshitao" at "Gamelan" para sa paggawa ng "Hokusai Music Expo", isa sa mga programa ng "Sumidagawa Angyo". Kahit na hindi mo mabasa ang marka, hindi mo kailangang maging mahusay sa mga klase ng musika. Inaasahan namin ang iyong application!
Para sa mga detalye,Recruiter flyer (PDF)O "Sumida River Rage"Opisyal na websiteMangyaring tingnan

Profile ng artist para sa proyektong ito Bumalik sa tuktok na pahina