Tokyo Tokyo FESTIVAL | Simula ng Proyekto

Buksan ang menu

PAG-PROGRESS

Sumida River Fury
Ang pagtigil sa lebadura

Pag-rekrut ng mga tagasuporta ng pamamahala para sa "Sumidagawa Rage"

Ang Tokyo Tokyo FESTIVAL Espesyal na 13 "Sumidagawa Rage", isang piyesta sa musika at sining na naka-iskedyul na gaganapin sa tagsibol at tag-init ng 2021, ay naghahanap ng mga tagasuporta na sasangkot sa operasyon sa araw na iyon.
Kapag nagrekrut, mangyaring lumahok sa sesyon ng pagpapaikling tungkol sa mga tukoy na nilalaman ng "Sumidagawa Rage" at ang mga detalye ng mga aktibidad ng tagasuporta. Inaasahan namin ang iyong pakikilahok, kabilang ang mga interesado sa pagpapaunlad ng pamayanan sa Tokyo at suporta para sa mga aktibidad sa musika at sining.

Para sa mga detalye,Dito

Profile ng artist para sa proyektong ito Bumalik sa tuktok na pahina