Tokyo Tokyo FESTIVAL Espesyal 13

MENU

CONTACT

Mga katanungan

Pampublikong Tawag para sa mga Panukala sa Proyekto Opisina para sa Tokyo Tokyo FESTIVAL

Sining Konseho ng Tokyo
8F, Kudan First Place, 1-28 Kudankita 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
102-0073
Telepono: + 81- (0) 3-6256-9921Facsimile: + 81- (0) 3-6256-8828
E-mail: info@ttf-koubo.jp

Mga oras ng negosyo: 9:30 am hanggang 6:15 pm
Isinara: Sabado, Linggo, mga pampublikong bakasyon at ang taon ng katapusan ng bakasyon ng Bagong Taon mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.
Mas gusto ang e-mail para sa mga katanungan sa Ingles.

TOP PAGE