Tokyo Tokyo FESTIVAL Espesyal 13

MENU

MGA PROYEKTO

After-school Diversity Dance

Ang pagbuo ng mga tulay na may magkakaibang anyo ng kultura ng sayaw na umiiral sa Tokyo, ang proyektong ito ay gagana sa mga bata upang lumikha ng isang diskarte sa sayaw batay sa multicultural coexistence, paglago ng mga pagkakaiba ng edad, kasarian, nasyonalidad, at pisikalidad. Sa pamamagitan ng mga workshop na pinangungunahan ng mga propesyonal na choreographers at mga taong kasangkot sa iba't ibang anyo ng sayaw sa mga komunidad, pati na rin sa pamamagitan ng malikhaing pagsisikap at pagtatanghal ng mga bata mismo, hindi lamang nito ituturo ang mga kalahok sa ilang mga form, kundi pati na rin ang mga ideya tungkol sa paggawa ng sayaw mismo, habang hinihikayat din ang pakikipag-ugnayan ng komunidad. Ang pagkonekta sa mga paaralan at iba pang mga hubs sa komunidad na may iba't ibang mga kultural na mapagkukunan, ang proyektong ito ay lilikha ng isang pamamaraan para sa pagbuo ng sayaw sa bawat kapitbahayan.

PANGKASALUKUYANG EVENT

  • Lugar
    Kunitachi City, Hinode Town
  • Panahon
    Spring 2019 -summer 2020 (mga petsa TBA)

PROFILE

Makipag-ugnay sa
ADD Executive Committee
E-mail: add2020.office@gmail.com
TOP PAGE