Tokyo Tokyo FESTIVAL Espesyal 13

Buksan ang menu

BALITA at TOPICS

Natapos ang lahat ng mga pagsusuri tungkol sa pagpaplano ng pampublikong alay.

Natapos ang lahat ng mga pagsusuri tungkol sa pagpaplano ng pampublikong alay. Bilang resulta, napili ang 13 mga panukala sa plano. Upang maisakatuparan ang napiling proposal bilang isang na-sponsor na proyekto ng Tokyo at ng Arts Council Tokyo mula sa pagkahulog ng 2019 hanggang Setyembre 2020, ang mga partikular na pagsasaayos ay gagawin sa hinaharap. Ang mga detalye ng bawat proyekto ay muling ipapahayag sa lalong madaling panahon na ito ay handa na. Ang mga detalye ayPress Release (PDF)Mangyaring tingnan

MGA BALITA at mga TOPIKA NG LIST