Tokyo Tokyo FESTIVAL Espesyal 13

Buksan ang menu

BALITA at TOPICS

Pagrekluta ng mga kalahok para sa "Matapos ang Pag-iba-iba ng Paaralan ng Sayaw" ADD National City Workshop "Hokago Dance Corps"

Para sa tag-araw ng 2020, gagawa kami ng isang "Hokago Dance Corps" na workshop kung saan makakatagpo ka ng iba't ibang mga sayaw bawat buwan. Hindi ka ba natututo ng sayaw mula sa mga propesyonal na mananayaw at iba't ibang mga tao na sumusuporta sa lokal na kultura? Ang mga taong walang karanasan sa sayaw o walang kagustuhan ay maaaring lumahok. Para sa mga detalyePress Release (PDF)O "Matapos ang Pag-iba-ibang Sayaw sa Paaralan"Opisyal na WEB na pahinaMangyaring tingnan

MGA BALITA at mga TOPIKA NG LIST